Vil du lære litt mer om naturen rundt oss, hvordan vi ferdes i den og hvordan vi kan nyttiggjøre oss den uten å sette spor i urørt villmark.

Vi kan tilby ulike kurs og aktiviteter som lærer deg om naturen og hvordan vi ferdes i den, og hva vi kan oppleve når vi ferdes rundt.

Kunnskap om livet i naturen som bygger på villmarks-pedagogikk

Basiskunnskap om og farer med villmarkslivet
Dyr og sporing
Planter og vandring
Økologiske indikatorarter og livet i fellesskap
Trær og overlevelsesteknikker
Fugler og naturens språk

Omfang og struktur er fleksibelt og avtales i hvert enkelt tilfelle.
Opplegget kan tilrettelegges for barnehager og skoler samt familier eller grupper etter avtale.

Pris:

På forespørsel

Varighet:
2 – 6 timer
Antall deltakere:

20 – 30 personer (skoler/barnehager) eller smågrupper på 4-8 personer
Hvor:På Bergtikjin sin base på Krokhølen i Synnfjellet
Nivå: Ingen forkunnskaper er nødvendig.
Utstyr: Utetøy og gode sko, alt annet sørger vi for at er på plass.
Sesong: Hele året
Pris På forespørsel