Friluftsleir

Bergtikjin gjennomfører friluftsleir for barnehager og skoler. Dette er en litt annerledes form for leirskole. Elevene er hos oss på basen på Krokhølen eller ute på tur i fjellet. Vi har våre ledere tilstede 24 timer i døgnet, og sammen med lærere tilpasser vi oppholdet på best mulig måte.

Vår visjon er at barn skal føle mestring og vekst gjennom de dagene de er på aktivitetsleiren. Dette gjelder både for den enkelte elev og for hele klassetrinnet. Sosial kompetanse er et viktig nøkkelord for oss. Vi har plass til alle, uansett bakgrunn og ståsted her i verden. Vi ønsker å gi gode naturopplevelser gjennom ulike aktiviteter, lære de å forstå naturen og skaffe seg kunnskap om natur og kultur.

Barna og ungdommen er her i 2-5 dager og deltar på ulike aktiviteter. Blant annet kano, hest og hund, matkurs, pil og bue med mer. Oppholdet kan også ha en mer pedagogisk vinkling dersom det er ønskelig. Dette skreddersyr vi sammen med dere.

Alle overnatter i telt, dette er en del av læreplanen for de eldre klassetrinnene, og det gir en god innføring i friluftsliv. Mesteparten av maten som blir laget disse dagene tilberedes over åpen ild.

Mer informasjon kommer, men er dette av interesse så ta kontakt med oss for en prat.

Ridning i fjellet

Er dette noe for dere? Ta kontakt!